להשיג יותר בפחות, הרבה פחות יותר תפוקות, יותר תוצרים - פחות זמן אדם פחות משאבים.