שרותי השמת מנהלים מקצועיים


שרותי השמת מנהלים מקצועיים

בחירת מנהל מתאים בתחום למשבצת הנכונה היא משימה מקצועית שאסור להכשל בה, הבחירה היא פועל יוצא של הגדרת תפקיד ותחומי אחריות ובחירת המנהל/העובד על פי הקריטריונים הנכונים, של ציפיות ושל התאמה וכן של ליווי והכשרה.

במהלך הקריירה שלי בחרתי ומיניתי עשרות מנהלים בכל השכבות ובאחוזי הצלחה גבוהים מאוד, בחירה נכונה תשפיע במידה גדולה על הארגון, כשלון בבחירה - יזעזע את המערכת.

צור קשר